Exploitatie van een toeristisch logies

Starten met een toeristisch logies

Wil jij graag starten met het uitbaten van een toeristisch logies? Heb jij al zin om je eerste gasten te ontvangen? Lees dan voor de start zeker even onderstaand stappenplan met alle belangrijke informatie door. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en kan je jouw toeristische droom verwezenlijken!

Om je logies te kunnen uitbaten, moet je de juiste omgevingsvergunning hebben en moet je minstens aangemeld zijn als toeristisch logies bij Toerisme Vlaanderen.

1. De omgevingsvergunning

Je hebt altijd een omgevingsvergunning voor verblijfsrecreatie nodig, ook als je voor minder dan 90 dagen aan toeristen verhuurt.

Ofwel vraag je een nieuwe omgevingsvergunning aan, ofwel vraag je een wijziging aan (bv. wijziging van 'wonen' naar 'verblijfsrecreatie').

Of je een omgevingsvergunning krijgt, hangt sterk af van de geldende bouwvoorschriften die van kracht zijn op de plaats van jouw (geplande) logies. Informeer dus steeds bij de Dienst Bouwen wat in jouw situatie van toepassing is. Je kan alle info over de omgevingsvergunning en ruimtelijke ordening terugvinden op de website van Stad Leuven en de website van Toerisme Vlaanderen.

2. Het logiesdecreet

Volgens het Vlaams Logiesdecreet is iedereen die een toeristisch logies wil verhuren, verplicht deze te laten registreren bij Toerisme Vlaanderen. Je kan je logies hier aanmelden.

Elk toeristisch logies waar je mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan zeven basisnormen inzake brandveiligheid en kwaliteit.

Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. De uitbater bezit een geldende en gunstig brandveiligheidskeuring. Kijk voor meer info op de website van Stad Leuven en Toerisme Vlaanderen.

 1. De voor toeristen toegankelijke ruimtes van het toeristisch logies moeten voldoende proper en onderhouden zijn.
 2. Je beschikt als uitbater over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies en de uitbating. Die dekt alle schade die jij of je aangestelden veroorzaken bij de exploitatie van het toeristisch logies.
 3. De uitbater of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven.
 4. Je beschikt als uitbater over een eigendomsbewijs, of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten.
 5. Je biedt het logies aan voor minstens een overnachting (dus niet per uur).
 6. Je stelt als uitbater informatie ter beschikking van de toerist en communiceert waarheidsgetrouw over jouw logies.
 7. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform.

Per logiestype en per eventuele benaming die je gebruikt voor jouw logies, zijn er bovendien specifieke uitbatingsnormen.

Logiestaks Leuven

Er wordt door de stad Leuven een belasting geheven op het verstrekken van logies aan personen in daartoe uitgeruste gelegenheden zoals hotels, gastenkamers, vakantiewoningen en vakantielogies. Je kan het besluit met betrekking tot het belastingreglement op het exploiteren van een toeristisch logies hier terugvinden.

De logiestaks wordt berekend per overnachting en per persoon (vanaf 18 jaar).
Het eerst kwartaal van 2023 was een overgangsperiode.

Dit zijn de tarieven vanaf het tweede kwartaal 2023:

 • 3,50 euro (inclusief btw), per persoon/per nacht

De belasting wordt betaald per semester.

Wat verandert er voor jou?

 • De belasting wordt per semester i.p.v. per jaar geïnd
 • Jij doet aangifte per kwartaal (binnen de 30 kalenderdagen na afloop van elk kwartaal geef je het aantal overnachtingen die hebben plaatsgevonden door).

Overnachtingen die vrijgesteld zijn van belasting:

 • Logies erkend als hostel
 • Logies bedoeld onder artikel 3 van het logiesdecreet
 • Kamers die tijdelijk niet ter beschikking staan van de toeristische markt maar op vraag van stad Leuven worden ingezet voor de tijdelijke van stedelijke doelstellingen

Je kan het volledige gemeenteraadsbesluit met alle info over de logiestaks hieronder terugvinden.

Hoe moet ik mijn logiestaks indienen?

Voor de berekening van de belasting bezorg je ons het maandelijks aantal overnachtingen van personen vanaf 18 jaar.

Hieronder vind je een voorstel tot aangifteformulier dat gebruikt kan worden om de nodige gegevens te bezorgen. Dit formulier bevat een tabblad per maand, waarbij er per dag het aantal overnachtingen door personen vanaf 18 jaar dient ingevuld te worden

Indien deze gegevens op een andere eenduidige manier kunnen bezorgd worden, bijvoorbeeld via een listing uit de boekingstool, boekhouding of andere software, dan kan dat document ook als een aangifte gebruikt worden.

De aangifte dient gemaild te worden naar aangifte.gemeentebelasting@leuven.be binnen de 30 kalenderdagen na afloop van elk kwartaal. Bij voorkeur gebeurt het doorsturen evenwel op maandelijkse basis, zodat deze gegevens al tussentijds verwerkt kunnen worden.

Voor vragen en meldingen kan je terecht op aangifte.gemeentebelasting@leuven.be.

Downloads
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.