De refter

Abdij van Park - Refter © Cedric Verhelst

Jan Christiaan Hansche

In 1679 vroeg abt Libert de Pape aan de vermaarde ambachtsman en kalksnijder Jan Christiaan Hansche om een groots en prachtig uitgewerkte plafonddecoratie aan te brengen in de vernieuwde refter van de kloostergemeenschap.

Samen eten

Samen met de abt werkte hij een iconografisch programma uit voor zijn plafond met taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament, die allemaal gerelateerd zijn aan eten conform de functie van de ruimte natuurlijk.

Voor de religieuzen was en is samen eten erg belangrijk. Het herinnert hen aan de communitasgedachte en het Laatste Avondmaal. Daarom bracht meester Hansche niet voor niets in de centrale travee van het refterplafond het erg plastisch en gedetailleerd tafereel aan van het Laatste Avondmaal.

De maaltijd die Christus op Witte Donderdag samen genoot met zijn leerlingen en symbool staat voor de eucharistie. Samen bidden en eucharistie vieren, behoort zonder meer tot de essentie van het kloosterleven.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.