Visite guidée virtuelle

Sur cette page, vous pouvez faire une visite virtuelle, grâce à StoryMapJS!

Sint-Jan-de-Evangelistkerk

Deze kerk van de Abdij van Park troont uit boven de site. Reeds 2 jaar na de stichting van de norbertijnenabdij in 1129 stond hier een romaanse kapel. In de huidige kerk ziet men nog sporen van de 13de eeuwse romaanse kerk. In de 16de en 17de eeuw werden belangrijke veranderingen aangebracht.

De kerk is hoofdzakelijk in classicistisch wit stucwerk met barokversieringen en elementen in faux-marbre. Het interieur bevat barokbeelden en -meubilair met houtsnijwerk en belangrijke schilderijen over het leven van de Heilige Norbertus en diens grote voorbeeld Christus.

 

Vous constatez une erreur ou une imprécision sur notre site ? Faites-le nous savoir.