Het Hogeschoolplein

Dromen van een plein

Al in 1786 droomden sommigen er luidop van om de hier opgetrokken pedagogie Het Varken en het aanpalende Standonckcollege te slopen. Architect Louis-Joseph Montoyer (1749-1811) lanceerde het plan om ldeze gebouwen te vervangen door een imposant plein tussen het Pauscollege en de Lakenhalle op de Naamsestraat. De Leuvenaars waren echter geen fan van dit idee en de plannen werden opgeborgen.

De Franse Revolutie

Tijdens de Franse Revolutie (1789-1815) werd de universiteit van Leuven gesloten. De gebouwen van de pedagogie en het college verkommerden en werden naar verluidt ingenomen door “une quantité de femmes et de filles de mauvaise vie”. Deze vrouwen van lichte zeden kregen tijdens het Frans Bewind regelmatig gewond geraakte soldaten over de vloer. Die verbleven namelijk in het Pauscollege, dat in die periode dienst deed als Hôtel des Invalides. De plannen van Montoyer werden opgediept. Het Varken en het Standonckcollege werden deze keer wel gesloopt en stadsarchitect Charles-François de Rare ontwierp een plein dat de monumentale gevel van het recent verbouwde Pauscollege meer tot zijn recht liet komen. De Place Impériale, vernoemd naar niemand minder dan Napoléon Bonaparte, volgde de 19de-eeuwse mode: een stemmig, rechthoekig plein, rondom gekasseid met in het midden een grasveld. De oudere gebouwen rondom het plein werden in de toen populaire neoclassicistische stijl aangepast, zodat het hele plein uiteindelijk een mooi geheel vormde. Dat gold ook voor de resten van het Standonckcollege, vandaag huisnummers 6 en 7.

Place Impériale, Hogeschoolplein of ’t Vêreke? 

Sinds zijn aanleg is het plein verschillende keren van naam veranderd. Net na de Franse Revolutie vinden we de namen Place des Invalides of Place d’Armes terug. Rond 1850 heet het plein Place de l’Université, later dus het Hogeschoolplein. Vanaf 1838 wordt er op het plein markt gehouden in ijzerwaren en andere recipiënten of potjes. Zo kwam de bijnaam Pottekensmarkt in gebruik. Toen er in 1920 pluimvee werd toegevoegd aan het marktaanbod, was de naam Kiekenmarkt geboren.

In 1922 werd het plein heraangelegd voor de inhuldiging van het standbeeld van André Dumont (1847-1920), een hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven en geoloog die het steenkoolbekken in Limburg ontdekte. Zijn standbeeld prijkt nog steeds centraal op het Hogeschoolplein.

Maar wie goed kijkt ziet dat zelfs vandaag de wortels van dit plein nog niet vergeten zijn. Onder de officiële straatnaambordjes met witte letters schittert nog een andere naam, in gele letters: ’t Vêreke, want zo klonk het al sinds de 15de eeuw in de volksmond.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.