Restauratiecampagne

De watermolen in restauratie.

De stad Leuven startte in 2011 met de omvangrijke restauratiecampagne van alle gebouwen en landschappen. Er zijn al heel wat gebouwen op de abdijsite gerestaureerd, waaronder de watermolen, het wagenhuis, het spreekhuis, de westvleugel en de Mariapoort.

2017 - 2019

  • Sinds 25 oktober 2017 zijn de eerste delen van de Abdij van Park opnieuw open voor het publiek.
  • In de prachtig gerestaureerde westvleugel opende PARCUM, een dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur.
  • In 2018 werd er gewerkt op en rond de vijvers van de abdij.
  • Ook de restauratiewerken aan de 2,2 km muren werden in 2018 beëindigd.
  • Bovendien zette de stad Leuven ook in op street art, aan de ingang van de abdij en werd de Vredesbeiaard ingehuldigd. Sinds 11 november 2018 klinken de klokken weer uit de toren van de Sint-Jan-Evangelistkerk.
Linda Van Dijck en Marie-Hélène Ghisdal fixeren zowel de verf als het pleister van de muur.

2020 - 2021

2021 is een dubbel feestjaar voor Abdij van Park. De orde van de norbertijnen bestaat 900 jaar én vanaf mei 2021 zijn de belangrijkste historische ruimtes van de abdij weer open voor publiek.

De restauratie van de zuidvleugel, salons en vertrekken van de abt zijn net op tijd afgerond voor de viering van 900 jaar norbertijnen. Het was een intens werk, maar het is geslaagd.

  • De refterbibliotheek van het klooster en de zuidvleugel, salons en vertrekken van de abt worden nu voor het grote publiek geopend. We hebben lang uitgekeken naar dit moment.
  • Dé pronkstukken zijn de unieke stuccoplafonds uit de 17e eeuw van de hand van Jan Christian Hansche en
  • de pandgang met 20 virtuoze en monumentale teruggeplaatste glas-in-loodpanelen uit de 17e eeuw uitgevoerd door de  Leuvense glaskunstenaar Jan de Caumont. Deze zijn vandaag erkend en beschermd als Vlaamse Topstukken.
Restauratie in Abdij van Park

Verder tot 2025

Vanaf september 2021 wordt er gewerkt in de noordvleugel, de oostvleugel en de infirmerie van het klooster. Daarin gaan op termijn de norbertijnenpaters en priesters-studenten wonen.

De heraanleg van het centrale binnenplein, het Neerhof, besluit de werkzaamheden aan de zichtbare kant van de abdij. Het plein groeit vanaf 2022 uit tot een ontmoetingsplek voor groot en klein.

De groendienst voorziet op termijn de heraanleg van het natuurpark aan de Norbertusweg. Waar vroeger tennisvelden en een voetbalveld waren, komt nu een plek voor natuur en zachte recreatie.

Tegen 2025 zullen alle kloostergebouwen van de Abdij van Park volledig gerestaureerd zijn.

Omvangrijke samenwerkingsproject

De restauratiecampagne is een grootschalig samenwerkingsproject met financiële inbreng van de Vlaamse overheid. Via een erfpacht met de paters norbertijnen kon de stad Leuven de restauratie in 2011 opstarten met vele partners.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.