Glasramen: terug van een lange reis

Pandgang Abdij van Park ©CedricVerhelst

In de Abdij van Park kan u weer authentieke glaspanelen uit de 17de eeuw aanschouwen. Na 200 jaren zijn de panelen weer op de historische plek waar ze voor gemaakt zijn.

De 20 kleurrijke glas-in-loodpanelen doorstonden heel uitzonderlijk revoluties en wereldoorlogen. Omwille van de volledigheid en omvang van de reeks, de virtuositeit van uitvoering en vormgeving werden in 2018 de verzameling van glasramen en de bijhorende tekeningen Erkend als Vlaams Topstuk.

In de 17de eeuw vervaardigde de Leuvenaar Jan De Caumont 41 glasramen voor de Abdij van Park. Elk van de 41 glasramen telde twaalf panelen. Hij werkte er negen jaar aan, tussen 1635 en 1644. De glasramen stellen scènes uit het leven van Sint-Norbertus voor.

Franse revolutie

Door de naweeën van de Franse Revolutie verkochten de norbertijnen de waardevolle glasramen in 1828 aan de rijke Brusselse industrieel Dansaert. Doorheen de jaren raakten de glasramen verspreid over verschillende locaties, over de hele wereld.

In de jaren zeventig keerde een deel van de originele glasramen al terug naar Leuven. In 2005 begon onze archiefmedewerker Leo Janssen, liefhebber van klassieke glasramen, met opzoekwerk naar de resterende ramen. Dankzij Edgard Goedleven (†), lid van het beheerscomité van de Abdij van Park, kon hij de eigenaars contacteren, tot in de Verenigde Staten.

Topstukkendecreet

Daarna ging het snel. In het kader van het topstukkendecreet kocht de Vlaamse Overheid in 2013 acht glaspanelen van Yale University Art Gallery. Zij keerden in 2016 terug - de stad Leuven betaalde het transport. Twee panelen werden daarop in het historische stadhuis geplaatst, op een drukbezochte tentoonstelling.

De terugkeer van zes bijkomende glasramen van de Corcoran Art Gallery in Washington zette in 2016 een crowdfunding op gang om de originele glasramen te laten restaureren en terug te plaatsen. Momenteel worden de glasramen onderzocht door een internationaal team, met het oog op de restauratie en het terugplaatsen ervan op hun oorspronkelijke plaats.

Fragmenten

In de loop van de geschiedenis raakten de glasramen opgedeeld in panelen. Van sommige van de nog ontbrekende glasramen is geweten waar ze zich bevinden. Van andere ontbreekt elk spoor. Maar 20 van de 41 glasramen kan u dus vanaf 4 mei 2021 wel weer aanschouwen in de kloostergangen van de Abdij van Park.

Onderzoek heeft uitgewezen wat de oorspronkelijke positie van elk glaspaneel in de pandgang was. Op basis van dit onderzoek komt er een proefrestauratie en proefopstelling die vervolgens zal leiden tot de eigenlijke restauratie en definitieve opstelling van de glaspanelen in de abdij.

De lange reis in beeld

De tijdlijn hieronder brengt de historiek van de glasramen in kaart, van 1607 tot nu.

Bekijkt u deze pagina mobiel? Swipe dan hieronder naar links.
Bekijkt u deze pagina op computer/laptop? Klik dan rechts op het pijltje, naast de titel en de foto.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.