Vooruitblik op 2020

2020 is het negende jaar van de grote restauratie van Abdij van Park. De werken gaan onverminderd door. Dit zijn de stappen die we dit jaar zetten:

Werfbezoek aan de zuidvleugel van de abdij.
 • Dit jaar wordt de zuidvleugel opgeleverd. Er is nog werk aan het interieur en er zijn ook nog decoratieve schilderwerken gepland. Bedoeling is om alles dit jaar af te ronden, zodat in 2021 het jubileumjaar van de norbertijnen kan gevierd worden. Volgend jaar is het namelijk 900 (!) jaar geleden dat de orde gesticht werd.
 • Het provisorenhuis en het gastenkwartier kregen het afgelopen anderhalf jaar een grondige make-over:
  • In het gastenkwartier is sinds kort Braxatorium Parcensis. Aan de overzijde krijgen de Vrienden van de Abdij een eigen lokaal. Verder zijn er kantoren, die tegen de zomer in gebruik worden genomen.
  • Nu de gevels bijna geheel gerestaureerd zijn, pakken we ook de binnenkant van het provisorenhuis aan. De werken zullen dit najaar klaar zijn. Daarna gaan de paters tijdelijk in dit provisorenhuis wonen. In 2025 komen er opnieuw burelen en kantoorruimte in het voormalig verblijf van de pater-econoom.
 • Eens het provisorenhuis is opgeleverd, verhuizen de paters dus naar deze vleugel. Zo kunnen in 2021 de restauratiewerken in de oostvleugel, noordvleugel en infirmerie starten. Verwacht wordt dat de oostvleugel over vijf jaar helemaal klaar is. Er komen dan ook studentenkamers voor priester-studenten in de infirmerie.
De werf aan de Tiendenschuur, met de abdijkerk in de verte.
 • De meest zichtbare werken, aan de Tiendenschuur, de stallingen en het melkhuisje, blijven dit jaar in werf:
  • De Tiendenschuur krijgt een bestemming die mooi aansluit bij haar eeuwenoude functie. De schuur gaat namelijk dienen als overdekte binnenruimte, waar ook de Abdijwinkel komt. De timing voor de ingebruikname is het voorjaar van 2021.
  • In de stallingen naast de schuur komen de koeien van de BoerEnCompagnie te staan. Er wordt ook een buitenstal voor hen gebouwd.
  • Het melkhuisje wordt een zuivelfabriekje voor verse melk en kaas, gemaakt door de BoerEnCompagnie.
  • Op de eerste verdieping van de stallen en het melkhuisje gaan de groente- en bio-boeren & de educatieve doe-boerderij aan de slag. Vzw Landwijzer zal in dezelfde klaslokalen ook nieuwe bio-boeren opleiden.
 • Het heeft even geduurd, maar de Parkwegbrug zal nog voor de zomer klaar zijn. Ze verbindt de Philipssite met het landbouwgebied rondom de Abdij van Park. Op de velden gaan we in het voorjaar ook extra bomen planten, zodat de koeien in hete zomers meer schaduw hebben.
 • Op termijn pakken we het wandelpad in het natuurgebied aan de overkant van de vijvers aan. Daar steken nu veel wortels boven de oppervlakte uit. Met de nodige zorg voor het aanwezige groen gaan we de paden effenen.
Een werfbezoek aan de refter, met de stucwerkplafonds van Hansche.

Sinds 2012 zijn onder meer de watermolen, het spreekhuis, de westvleugel, de Mariapoort en de Norbertuspoort gerestaureerd. Toch zijn een aantal gedeelten van de abdij voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek. In 2021 zullen ze echter weer publiek kunnen ontvangen.

Nog een jaartje op de tanden bijten dus voor een bezoek aan de refter en de bibliotheek, met de indrukwekkende stucwerkplafonds van Jan Christian Hansche…

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.