'This is not a collection' nieuw in PARCUM

De affiche van 'This is not a collection'.

Op 3 juli opende PARCUM haar eerste collectiepresentatie. ‘This is not a collection’ brengt topstukken, bijzondere objecten en alledaags erfgoed uit de eigen collectie, in dialoog met werk van hedendaagse kunstenaars Guillaume Bijl, David Claerbout, Berlinde De Bruyckere en Ria Pacquée.

Als museum beheert en koestert PARCUM heel wat religieuze erfgoedobjecten. Voor de eerste keer geeft PARCUM de bezoeker een overzicht van de diversiteit van de eigen collectie. Maar de tentoonstelling is meer dan een resumé. Ze benadert de artefacten ook vanuit universele thema’s, zoals  lichamelijkheid, liefde, identiteit, schuld en verlangen, leven en dood.

“Religieus erfgoed is niet alleen verrassend veelzijdig, maar ook bijzonder actueel”, vertelt curator Liesbet Kusters. “Al van oudsher stelt de mens zich zinvragen. Over culturen en tijden heen worden hierop antwoord gegeven via culturele en artistieke expressie. Ook vandaag.”

Het ontastbare tastbaar maken

Vlaanderen kent een grote katholieke erfenis. Het verlangen om het ontastbare tastbaar te maken, heeft geleid tot een enorme rijkdom aan beelden, devotionalia, tradities en gebruiken. ‘This is not a collection’ toont een selectie aan topstukken, bijzondere objecten en alledaagse voorwerpen.

“Zo zijn onder meer ‘De Kruisdraging’ van Michiel Coxcie en een zeldzaam bewegend Jezuskindje te zien. Maar evengoed komt de bezoeker oog in oog te staan met herkenbare artefacten uit het alledaagse leven, tot religieuze ‘kitsch’ toe”, legt Kusters uit. “Kortom: verrassende, herkenbare en ontwapenende objecten, die een verhaal vertellen over de mens als maatschappelijk en zingevend wezen.”

Een blik op de expo 'This is not a collection'.

Startpunt voor dialoog

Als dialoogmuseum zet PARCUM sterk in op de wisselwerking tussen oude en hedendaagse kunst. Voor deze expo nodigt het museum vier Belgische kunstenaars uit.

Zo is er nieuw werk te zien van Guillaume Bijl, toont het museum een Belgische première van werk van Berlinde De Bruyckere en is iconisch referentiewerk van Ria Pacquée na lange tijd opnieuw in zijn geheel te zien. Ook het werk van David Claerbout, in dialoog met werk uit de eigen collectie, is een exempel waar PARCUM als museum voor staat.

Met ‘This is not a collection’ nodigt PARCUM als dialoogmuseum de bezoeker uit tot reflectie en dialoog. Wat is religieus erfgoed? Wat is een collectie religieus erfgoed vandaag? En wat kan een museum voor religie, kunst en cultuur vandaag betekenen?

Praktisch

‘This is not a collection’ loopt van 3 juli tot en met 3 november. Je kan hier tickets bestellen.

Meer info vind je op de site van PARCUM !

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.