Koningin Mathilde bezoekt Alamire Foundation

Op dinsdag 4 februari bracht koningin Mathilde een bezoek aan de Alamire Foundation.  Ze bezocht eerst de Library of Voices, in de vernieuwde Norbertuspoort, en werd nadien vergast op een concert in het Huis van de Polyfonie.

Koningin Mathilde is Beschermvrouw van de Alamire Foundation. De Permanente Hoge Bescherming van een lid van de koninklijke familie is een morele gunst die wordt toegekend voor een periode van twee of vijf jaar aan een vereniging die in België gevestigd is. De vereniging moet een goede reputatie genieten en lovenswaardige doelstellingen nastreven van sportieve, humanitaire, culturele of wetenschappelijke aard.

Het is voor het eerst dat Hare Majesteit een bezoek bracht aan de werking van de Alamire Foundation. Dat is een studiecentrum dat verbonden is aan de KU Leuven. Het zet sinds haar oprichting in 1991 in op het interdisciplinair onderzoek en de valorisatie van de rijke Franco-Vlaamse polyfonie.

Drie onderzoekslijnen

De koningin maakte kennis met de drie onderzoekslijnen van de Alamire Foundation die telkens vertrekken vanuit de interactie tussen wetenschap en kunst. Hare Koninklijke Hoogheid bezichtigde ook het kostbare 15de-eeuwse handschrift Leuven Chansonnier.

Het is niet de eerste keer dat de Alamire Foundation wordt vereerd met koninklijk bezoek. Wijlen koningin Fabiola woonde in 2011 de plechtige opening van het Huis van de Polyfonie in de gerestaureerde Mariapoort van de Abdij van Park bij. Koningin Mathilde zet deze traditie voort en verleende deze gunst aan de Alamire Foundation in 2018 voor een periode van vijf jaar.

(Foto's: © Rob Stevens - KU Leuven)

Op de site van ROBtv kan u een kort sfeerverslag bekijken.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.