Win een rondleiding in de abdij

De herfst, met al zijn prachtige geuren en kleuren! Zo'n prachtig seizoen verdient een wedstrijd.

Het pad langs de vijvers.

Heb je ook een passie voor fotografie? Dit seizoen vragen we jou om mooie herfstfoto's te maken op de abdijsite en ze door te sturen. We delen de beelden graag op onze Facebookpagina!

We verbinden er ook een wedstrijd aan. Op 1 december selecteert een deskundige jury de mooiste foto. De auteur ervan krijgt een rondleiding in het hart van de abdij. Hij/zij mag tot 9 personen meenemen!

Waag nu je kans! Je kan tot en met 30 november foto's doorsturen naar abdijvanpark@leuven.be. De enige voorwaarde is dat je de foto's nam tijdens deze herfstperiode.

Veel fotografeerplezier!

Herfstfotowedstrijd 2020 - Wedstrijdreglement
Dit reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op de herfstfotowedstrijd anno 2020, die loopt op de Facebookpagina van Abdij van Park. Deelnemers aanvaarden het wedstrijdreglement bij deelname.
Principe
De herfstfotowedstrijd wordt georganiseerd door de bvba Erfgoedsite Abdij van Park. Mensen worden gevraagd om mooie herfstfoto's te maken op de abdijsite en ze door te sturen naar abdijvanpark@leuven.be.
Deelnemers kunnen een rondleiding in het hart van de abdij winnen, waarop men (zodra coronamaatregelen dat toelaten) tot 9 personen mag meenemen.
Deelname
  • Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd, ongeacht leeftijd of woonplaats. Minderjarigen moeten wel de expliciete toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als deelnemer moet je ook in staat zijn om de prijs te 'innen' op de abdijsite, op een vooraf afgesproken moment.
  • Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren.
Periode
De wedstrijd startte op maandag 28 september 2020. Insturen kan tot en met maandag 30 november 2020.
Wedstrijd
De herfstfotowedstrijd startte op 28 september 2020 met een oproep op Facebook. Daarin wordt gevraagd om mooie herfstfoto's te maken op de abdijsite en ze door te sturen naar abdijvanpark@leuven.be. Deze foto's kunnen worden gedeeld op de Facebookpagina van Abdij van Park (met copyright-vermelding).
Je mag met maximaal 25 foto's deelnemen aan de wedstrijd. Voorwaarde is dat ze genomen werden in de herfst van 2020. Reageren kan tot en met 30 november 2020.
Prijzen
Deelnemers kunnen een rondleiding in het hart van de abdij winnen! De rondleiding zal worden toegekend aan de man of vrouw die volgens een deskundige jury het mooiste herfstbeeld instuurde. De prijs kan in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld.
De winnaar krijgt bericht dat hij/zij heeft gewonnen via mail. Hij of zij geeft toestemming om kosteloos de foto('s) te publiceren, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van de Abdij van Park.
Algemeen
De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.abdijvanpark.be.
De uitslag kan ook niet worden aangevochten. Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.
Bij vragen of problemen inzake de herfstfotowedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht op het e-mailadres abdijvanpark@leuven.be.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.