De boer op met Brecht

Boer Brecht.

“Als klein jongetje wilde ik al boer worden”

Op de abdijsite wordt van oudsher aan landbouw en landbouwinnovatie gedaan. Sinds enkele jaren boert De BoerEnCompagnie op velden rond de Abdij van Park. Het landbouwbedrijf wil, samen met buurtbewoners, stappen zetten naar een meer duurzame landbouw. “We hopen Leuvenaars te kunnen overtuigen van ons landbouwmodel.”

Brecht Goussey (46) is een van de drie boeren die op de abdijsite aan kleinschalig biologisch boeren doet. “Ik ben hier in 2015 begonnen. Maar ik ken de Abdij van Park al heel lang, hoor. Ik kwam hier als student wandelen en foto’s maken. Ik deed aan zwart-witfotografie – ik zou die foto’s nog ergens moeten liggen hebben”, glimlacht hij.

De BoerEnCompagnie

In 2017 heeft Brecht De BoerEnCompagnie opgericht met zijn collega’s. “We zijn van 5 hectaren naar 30 hectaren gegaan op twee jaar tijd”, vervolgt Goussey. “En het is een cliché, maar het is heel hard werken. We hebben een waardig inkomen, maar als je dat per werkuur zou omrekenen, is het bescheiden.”

Brecht droomde als kleine jongen al van boer worden. “Dat zei ik al toen ik zeven jaar oud was. Het is me toen door iedereen uit het hoofd gepraat”, lacht hij. “Nu, het is ook wel erg moeilijk om een bedrijf uit te bouwen als zelfstandig landbouwer. Het is dankzij onze gezinnen dat we dit kunnen doen en dan vooral onze vrouwen, die ons fantastisch steunen.”

De boeren bij de koeien.

CSA

De jongensdroom van Brecht kwam uit toen ‘Community Supported Agriculture’ zich in België ontwikkelde. “CSA of gemeenschapslandbouw houdt in dat onze achterban het oogstrisico deelt met de boer. Dat maken ze concreet door een jaarlijkse bijdrage te betalen bij het begin van het seizoen. Dat bedrag dekt de kosten van ons landbouwbedrijf, inclusief ons loon. Als de oogst goed is, is er veel om te delen, is de oogst minder, dan is er ook minder om te delen. Door te diversifiëren in het aanbod, houden we als boer het oogstrisico zo laag mogelijk.”

Het aanbod van het bedrijf bestaat uit zelfoogstgroenten en zuivelpakketten , maar ook uit bloem, aardappelen, rundslvees en varkensvlees. “Volgens dit landbouwmodel telen hun collega’s van Het Plukgeluk ook biobloemen op hun velden.”

Ook als je geen aandeel in de oogst neemt, kan je producten van De BoerEnCompagnie kopen. “We verkopen onder meer pasta, aardappelen en zuivelproducten in de Abdijwinkel. Bij Bakkerij Korst maken ze brood van graan dat op onze molen gemalen werd. En sinds vorige zomer staat er een melkautomaat onder de Sint-Janspoort. Daar kan je verse, rauwe melk tappen”, vertelt Brecht.

Een groentenveld van de Boerencompagnie.

Over bodemkwaliteit en kringlopen

Brecht en zijn collega’s zetten hard in op bodemkwaliteit. “Bio-landbouw gaat niet over het voeden van de plant, maar van de bodem en het bodemleven. De velden rond de abdij zijn gronden met zandleembodem. Daarin zit een enorm voedselweb, denk maar aan wormen en lieveheersbeestjes, maar ook miljoenen micro-organismen. Hoe meer bio-diversiteit in het bodemleven, hoe gezonder de gewassen en hoe gezonder de mensen die er van eten”, duidt Brecht.

Brecht pleit dan ook voor lokaal, ecologisch en fair geproduceerd voedsel. “De traditionele landbouw gaat dierenvoer halen aan de andere kant van de wereld. Dat zorgt voor erg onevenwichtige situaties. Het aantal dieren op een boerderij moet volgens mij in verhouding staan tot het beschikbare oppervlak om voeder voor de dieren te cultiveren. Wij willen een gemengd bedrijf zijn, dat kringlopen sluit en het ecologisch evenwicht respecteert.”

Overschotten van de ene activiteit zijn bij De BoerEnCompagnie input voor een andere. “Zo zijn de zemelen van het gemalen graan goed voeder voor varkens en koeien. Melkwei (een vloeistof die ontstaat bij het bereiden van kaas, nvdr.) is dan weer een lekkernij voor varkens. Op die manier vermijd je afval”, weet Brecht.

De BoerEnCompagnie ontvangt haar aandeelhouders op het neerhof.

“Overtuigen met ons landbouwmodel”

De BoerEnCompagnie krijgt over enkele jaren onderdak in de Tiendenschuur, de stallingen en het melkhuisje. Boven de stallingen komen er ook opleidingslokalen voor vzw Landwijzer, waar Brecht en zijn collega’s de stiel leerden. “Historisch gezien zijn de abdijen een mooie plek voor opleiding en landbouwinnovatie. Ook dat willen we opnieuw tot leven brengen.”

"Wij willen een gemengd bedrijf zijn, dat kringlopen sluit en het ecologisch evenwicht respecteert"

“We kunnen eigenlijk niet wachten tot de algehele restauratie. Als de verbouwingen aan de stallingen klaar zijn, kunnen we ook melk verwerken op het Neerhof. Op die manier komen nog meer mensen te weten dat we hier actief zijn. Ik hoop dat we op termijn nog meer Leuvenaars kunnen overtuigen van onze landbouwcultuur”, besluit Brecht.

 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.