Titel

Agenda

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen op en rond de abdijsite en like de Abdij van Park op Facebook!

De pandgang

Elke vrijdag, zaterdag en zondag om 14u

Rondleiding in de abdij

Los van rondleidingen voor groepen, die je hier kan reserveren, organiseren we elk weekend rondleidingen voor individuen in de Abdij van Park. Een gids neemt je dan mee in het hart van de abdij in restauratie. Tijdens de rondleiding krijg je een unieke blik achter de schermen van verschillende delen van de abdij.

religieus erfgoed

21.04.2018 - 24.06.2018

Tentoonstelling 'Bij nader inzien'

PARCUM buigt zich in deze dossiertentoonstelling over de bijzondere rijkdom aan religieus erfgoed. In kerken en kloosters worden ontelbare religieuze voorwerpen bewaard. Die grote veelheid aan erfgoed dwingt tot het maken van keuzes. Maar hoe maak je een doordachte keuze? Welke stukken zijn waardevol? Wat lijkt op het eerste zicht kitsch? Wat moet je goed bewaren?

 

De Vrienden van de Abdij aan de slag in de tuinen

14-15.07.2018

20ste Maaiweekend

De vzw 'De Vrienden van de Abdij van 't Park' zetten ook dit jaar het natuurbeheer op de abdijsite verder, van de lage beemden tot het kwelgebied. Tijdens het maaiweekend werken ze ook in de tuinen van de Abdij van Park en oogsten ze fruit.

Heb je zin om ook eens de handen uit de mouwen te steken en mee te werken? Stuur een mailtje naar Zeger Debyser, voorzitter van 'De Vrienden van Abdij van 't Park'.

 

Religie. Helend. Verdelend

8.11.2018 - 17.2.2019

Religie. Helend. Verdelend

De thematentoonstelling 'Religie. Helend. Verdelend' in PARCUM verscherpt de tweeledige betekenis van religie in oorlog en vrede. Religie verzoent, maar brengt tegelijk ook oorlog. Waar godsdienst aanleiding geeft voor conflict, biedt het evenzeer ruimte voor dialoog tussen mensen van verschillende achtergronden en levensbeschouwingen.

In deze tentoonstelling beweegt religie zich tussen conflict en verzoening, en toont zich als bron van vrede, maar ook van verdeeldheid en geweld.

De klok 'Sedes sapientiae' van de KU Leuven

Najaar 2018

De Vredesbeiaard

Op 11 november 2018 zal de Vredesbeiaard weerklinken over het domein van de Abdij van Park. De beiaard staat helemaal in het teken van vrede en verzoening. Het betreft een replica van de oorspronkelijke beiaard: hij zal 40 klokken tellen en 9.500 kg wegen!

Contact: 

Abdij van Park

Abdij van Park 7
3001 Leuven